Ki.Ami

服務詳情

服務種類:
場地佈置
整體評分:
整體評分 
5
5分
平均消費: 花車: HK$2000 起

評語 提交評語

Nov2817yt 2018/03/12 11:14:22

我total整左兩對公仔,一對係中式mickey minnie,另一對係西式王子同灰姑娘放車花。一千蚊一對真係抵,手工又好!

店主好nice,好用心聽我需要。我大概話左佢地知我想點,然後我授權比佢地設計,我睇佢地D相都覺得好靚。出黎之後,個效果好靚,我D新戚朋友個個都讚。最重要佢有交帶,店主個排皮膚敏感,然後同我講會delay,我覺得佢講清楚就無問題。不過佢覺得可能唔好意思,仲送左兩支筆俾我地,上面有micky minnie款,好cute!

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度 
4.5
4.5分 (1 vote)
服務承諾達到 
5
5.0分 (1 vote)
佈置款式選擇 
4
4.0分 (1 vote)
佈置質素 
5
5.0分 (1 vote)
價格適中 
5
5.0分 (1 vote)
商戶名稱
Ki.Ami
所使用的服務 
場地佈置
產品/服務種類 
花車
婚宴日期 
2017/11/28
是次最終消費 
HK$ 2000