amor wedding workshop

服務詳情

服務種類:
場地佈置
整體評分:
整體評分 
5
5分
平均消費: 婚宴場地: HK$22000 起

評語 提交評語

blau 2017/05/23 09:08:56

雖然呢間公司嘅scale比較細,因為都係朋友嘅朋友做嘅,所以搵咗佢哋負責場地佈置。佢哋主要做啲手作同細件啲嘅嘢,不過佢哋間唔中都有幫人哋做wedding嘅backdrop同decoration,個frequency冇其他大型公司咁多,因為佢哋得一個老闆一個designer,主要都係開一啲workshop,所以冇大型公司條team咁多人,但係佢哋都好好。

我好安心將個場交俾佢哋,一來係朋友介紹,二來都有睇過佢哋啲portfolio,我哋都上過佢哋office同佢哋meet up過一次先,佢哋都開返之前幫手做過嘅decoration俾我哋睇,同埋都知道佢哋有做過我擺酒嗰度(The Mira),佢哋都開返之前做過The Mira嘅相俾我哋睇。我覺得佢哋做過嗰個場哋好好多,知道啲擺位點放,backdrop要幾大。所以知道佢哋做過嗰度,我哋都好放心。

另外仲有一個原因,因為我見佢哋平時除咗backdrop都有做開手作,個風格都好好,我哋都鍾意。因為我自己鍾意簡潔啲,唔係鍾意好fancy好夢幻嗰啲,偏向鍾意簡潔elegant一啲,我都覺得佢哋嘅風格係啱我哋。

佢哋都有幫我哋襯返個theme嘅色,因為Mira嗰度我哋都會揀啲檯布嘅顏色,我哋都同佢講返我哋揀咗銀色紫色嘅theme,佢哋就就返個theme幫我諗backdrop同檯等等。當然我哋大家都傾過一次想要咩style,有啲咩顏色係想要,譬如我係鍾意偏向紫色,唔想要粉紅色,佢大概瞭解咗我鍾意咩顏色,就一路俾啲draft我一路傾。

我哋溝通好好,因為一來係朋友介紹,二來係佢哋有個office,佢哋都好welcome我哋有時間都一齊上去傾吓想點樣做,或者電話入面佢哋都好feel free去同我傾。因為我自己又會有啲input,又想整呢樣整嗰樣,佢哋都好好,好樂意去聽我有咩想要,亦都好配合,一路大家夾,我覺得佢哋除咗自己會設計之外都好尊重客人意見。

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度 
5
5.0分 (1 vote)
服務承諾達到 
5
5.0分 (1 vote)
佈置款式選擇 
4
4.0分 (1 vote)
佈置質素 
4.5
4.5分 (1 vote)
價格適中 
5
5.0分 (1 vote)
商戶名稱
amor wedding workshop
所使用的服務 
場地佈置
產品/服務種類 
婚宴場地
婚宴日期 
2017/01/02
是次最終消費 
HK$ 22000